ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ผลวิจัยชี้ชัด การตกปลาเพื่อนันทนาการ ตกมาได้แล้วแกะเบ็ดปล่อยไป เป็นการทำร้ายปลากว่าที่คิด

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 5,378
เขียนโดย :
ผลวิจัยชี้ชัด การตกปลาเพื่อนันทนาการ ตกมาได้แล้วแกะเบ็ดปล่อยไป เป็นการทำร้ายปลากว่าที่คิด
0 %E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
A- A+

การจับปลาเพื่อนำมาทำเป็นอาหารนั้นมีอยู่มาอย่างยาวนานตั้งแต่จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ แต่การตกปลาในรูปแบบของกีฬาหรือ การตกปลาเพื่อนันทนาการนั้นเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เอง และผู้ที่นิยมตกปลาเพื่อเป็นการกีฬาหรือเพื่อความบันเทิงใจนั้นก็ยึดถือในเรื่องของการ แกะเบ็ดออกจากปากปลาแล้วปล่อยมันกลับคืนไป ด้วยแนวความคิดที่ว่าเป็นการอนุรักษ์ประชากรปลาให้มันได้มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน

แต่อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ใน Journal of Experimental Biology บอกกับเราว่าการตกปลาแล้วปล่อยมันไปนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการทำร้ายปลาอย่างรุนแรง และสามารถส่งผลให้มันตายได้เลย

การวิจัยนี้เน้นไปที่การศึกษาความเสียหายที่เกิดจากตะขอเบ็ดที่เกี่ยวเข้ากับปากของปลา เมื่อมันโดนขอเกี่ยวแล้ว ก็มีโอกาสที่เนื้อเยื้อบริเวณปากจะเกิดความเสียหาย และในบางกรณีก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ก็มีความเชื่อมาอย่างยาวนานว่า ปลาจะไม่ได้รับความเจ็บปวดจากการโดนเบ็ดเกี่ยว เมื่อแกะเบ็ดออกมันก็หายเจ็บแล้ว ด้วยแนวความคิดแบบนี้ทำให้ไม่เกิดความวิตกกังวลใดสำหรับการตกปลาเพื่อนันทนาการ แต่ผลการวิจัยชี้ว่า การที่มีตะขอเกี่ยวปากปลาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้นไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง

โดยนักวิจัยได้เขียนเอาไว้ในรายงานว่า "การใช้ภาพวีดีโอแบบความเร็วสูง ร่วมกับการคำนวณในเรื่องพลศาสตร์ของไหล ทำให้เกิดคำถามว่า อาการบาดเจ็บบริเวณรอบๆ ปากของปลานั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดูดกลืนอาหารของปลาหรือไม่? พวกเราตั้งสมมติฐานว่า ปลาที่มีอาการบาดเจ็บที่ปากอันเนื่องจากเคยโดนเบ็ดเกี่ยว จะทำให้ความสามารถในการกินอาหารของมันลดลง"

ผลวิจัยชี้ชัด การตกปลาเพื่อนันทนาการ ตกมาได้แล้วแกะเบ็ดปล่อยไป เป็นการทำร้ายปลากว่าที่คิด

และก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสมมติฐานนั้นถูกต้อง ซึ่งกลไกการกินอาหารด้วยการดูดนั้น มีความสำคัญกับปลาหลายๆ ชนิดที่ใช้วิธีการดูดเพื่อจับและกลืนเหยื่อ และปลาที่มีอาการบาดเจ็บที่ปากจากการโดนตะขอเกี่ยว จะทำให้ความสามารถในการกินอาหารของมันลดลง ทำให้มันเสี่ยงต่อการตาย

และนักวิจัยกล่าวอย่างชัดเจนว่า "ปลาที่บาดเจ็บจากการโดนตะขอเกี่ยว จะทำให้ความสามารถในการกินอาหารของมันลดลง ถึงแม้มันจะได้รับการนำตะขอออกแล้วก็ตาม"

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบเรื่องการกินอาหารของปลาที่เคยโดนเบ็ดเกี่ยวปาก และผลก็ออกมาในเชิงลบอย่างชัดเจน และผลงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ที่จะตามมานั้นจะมองเรื่องอื่นๆ ในภาพรวมว่าปลาที่เคยถูกตกและปล่อยกลับคืนนั้น จะมีโอกาสรอดชีวิตมากน้อยขนาดไหน แต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่า อาการบาดเจ็บที่ปากนั้นมีผลกระทบต่อการกิน แค่นี้ก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่า ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่น่าจะออกมาดีได้เลย

ก็พอสรุปได้ว่า สำหรับคนที่ชอบตกปลาเพื่อการกีฬา หรือตกปลาเพื่อนันทนาการ ที่เคยคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับปลา เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ก็ยังทันนะครับ


ที่มา : bgr.com


0 %E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3
15 ตุลาคม 2561 00:34:50 (IP 121.146.37.xxx)
GUEST
Leotheras01
คนเขียนบทความนี่เคยตกปลาป่าววะ แนะนำแดกปลาเยอะๆ เคยเห็นปลาตามบ่อไหม พวกปลาบึก สวาย บ่อดังๆเช่น บึงสำราญ ปลาบึกตัวนึงราคาไม่ใช่ถูกๆนำมาให้ตกเล่น ถ้าโดนเบ็ดแล้วตายห่าง่ายๆ คงตายยกบ่อล่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 2
14 ตุลาคม 2561 20:27:55 (IP 184.22.209.xxx)
GUEST
หม่อมสามหยอย
คนเขียนบทความกินปลาเยอะนะครับ เป็นห่วง
 
ความคิดเห็นที่ 1
14 ตุลาคม 2561 18:00:54 (IP 171.97.138.xxx)
GUEST
นักตกปลา
2 วัน มันก็แดกเหยื่อเหมือนเดิมคับ

เคยเจอปลาเก๋าที่ตกได้ มีเหยื่อปลอม อยู่ในท้อง 5 ตัว

นักวิจัย ต้องหัดตกปลาให้มากกว่านี้นะ
 
 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.