ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)

การค้นพบอันน่าตื่นตะลึง... ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว! ในมุมของ ฟิสิกส์ควอนตัม

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,715
เขียนโดย :
การค้นพบอันน่าตื่นตะลึง... ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว! ในมุมของ ฟิสิกส์ควอนตัม
0 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87...+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%21+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A1
A- A+

การทดลองล่าสุดเกี่ยวกับเรื่อง ฟิสิกส์ควอนตัม ได้เป็นการแสดงถึงหลักฐานของแนวความคิดสำคัญ ที่ก่อนหน้านี่จำกัดอยู่ในขอบเขตของทฤษฎีเท่านั้น อ้างอิงจากบทความของ  MIT Technology Review ที่ระบุว่า "ภายในสภาวะที่เหมาะสม คนสองคนสามารถเฝ้าสังเกตเหตุการณ์เดียวกัน แล้วสามารถเห็นในสิ่งที่แตกต่างกัน 2 สิ่ง และสิ่งที่ทั้งคู่เห็น ถึงแม้จะต่างกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงทั้งคู่" ข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้อาจทำให้ ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป

และตามผลงานวิจัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อ arXiv เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักฟิสิกส์จาก Heriot-Watt University ได้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า คน 2 คน สามารถรับรู้ความจริงที่แตกต่างกันได้อย่างไร โดยการทำให้ การทดลองทางความคิด* เกี่ยวกับเรื่อง ฟิสิกส์ควอนตัม เกิดขึ้นจริง

***การทดลองทางความคิด (Thought experiment) เป็นการจำลองการทดลองให้เกิดขึ้นในสมอง คิดหาผลการทดลองออกมาจากหลักเหตุ และผล การทดลองทางความคิด ไม่ได้มาจากการ การสังเกต หรือ การทดลอง ของจริงแต่อย่างใด

โดยการทดลองนี้ เกี่ยวข้องกับการที่ คน 2 คน สังเกตสภาวะของ โฟตอน (Photon) อันเดียวกัน โดยที่โฟตอนคือ อนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดของแสง และคุณสมบัติพิเศษของโฟตอนคือ มันเป็นได้ทั้ง อนุภาค หรือ คลื่น เมื่ออยู่ในสภาวะที่ต่างกัน

ด้วยความที่โฟตอน สามารถเป็นได้ทั้งสภาวะของความเป็น อนุภาค หรือ คลื่น และที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือ เมื่อมีใครสักคนทำการตรวจสอบสภาวะของมัน โฟตอนจะเข้าสู่ความเป็น Superposition ที่สภาวะทั้งสองสามารถเป็นจริงได้ในเวลาเดียวกัน

การค้นพบอันน่าตื่นตะลึง... ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว! ในมุมของ ฟิสิกส์ควอนตัม

โดยใน การทดลองทางความคิด นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งตรวจสอบสภาวะของโฟตอนโดยไม่บอกให้ใครรู้

ต่อมา นักวิทยาศาสตร์คนที่ 2 ไม่ได้รับรู้ว่ามีการตรวจสอบสภาวะของโฟตอนนี้อยู่ ซึ่งแน่นอนว่าโฟตอนนั้นกำลังอยู่ในสภาวะของความเป็น Superposition ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่านักวิทยาศาสตร์คนที่สอง จะมองเห็นสภาวะของโฟตอน เป็นแบบเดียวกัน หรือเป็นคนละแบบกับนักวิทยาศาสตร์คนแรก

ผลลัพธ์คือ นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คนได้รับรู้ความจริงที่แตกต่างกัน 2 แบบ และโดยเทคนิคแล้ว มันก็เป็นความจริงทั้งคู่ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทั้งสองคนรับรู้นั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตาม พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว ในเรื่องฟิสิกส์ควอนตัม

และการทำให้การทดลองนี้เกิดขึ้นได้จริง แทนที่จะเป็นเพียง การทดลองทางความคิด อย่างที่เคยเป็นมา ต้องมีการสร้างการทดลองที่ใช้แสงเลเซอร์ รวมถึงอุปกรณ์แยกลำแสง และโฟตอนจำนวน 6 ตัว ที่จะถูกตรวจสอบสภาวะของมันด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันไป และนักวิทยาศาสตร์ 2 คน ที่จะทำการตรวจสอบสภาวะของโฟตอน
โดยที่ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่เคยได้ทดลองจัดตั้งการทดสอบในทำนองนี้มาก่อน ตามข้อมูลของ MIT Tech แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทดลองเกิดขึ้นจริง

อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยนี้มีการเผยแพร่ผ่านวารสารของสถาบันการศึกษา และการค้นพบครั้งนี้ เป็นหลักฐานที่แท้จริงว่า ในมุมมองของ ฟิสิกส์ควอนตัม แล้ว ความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว


ที่มา : www.sciencealert.com , th.wikipedia.org


0 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87...+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%21+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A1
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.