ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ม.หอการค้า จับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 865
เขียนโดย :
ม.หอการค้า จับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย
0 %E0%B8%A1.%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
A- A+

ม.หอการค้า จับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของอาเซียน ร่วมมือกับซิสโก้ ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ติดตั้ง Cisco Webex Board (เดิมใช้ชื่อว่า Cisco Spark Board) ช่วยให้ อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาย ผ่านไวท์บอร์ด และใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ รวมถึงสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอและเสียงได้อีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถประชุม สร้างคอนเทนต์ ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จำกัด

ม.หอการค้า จับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนักศึกษากว่า 18,000 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ใน 10 คณะ และ 3 วิทยาลัย การติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของไทย  นอกจากนี้เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัลที่ไม่สะดุดกับบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไร้สายที่ปลอดภัย และ Cisco Connected Mobile Experience (CMX) โดยประกอบด้วย แอ็คเซสพอยต์ 800 เครื่อง รองรับการใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 15,000 อุปกรณ์ ช่วยจัดการแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

ม.หอการค้า จับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาโมบายล์แอป USpark สำหรับนักศึกษาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cisco CMX ซึ่ง USpark ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะส่งข้อความในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ รวมถึงหลักสูตรของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถใช้แอปดังกล่าวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน งานวิจัย และสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ iPad  Cisco Webex ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานธุรการ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเรียนการสอน ตารางสอนสำหรับวิชาต่างๆ และจัดการระเบียนข้อมูลนักศึกษาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี

ม.หอการค้า จับมือซิสโก้ ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด ที่สมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย

นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานผ่านดิจิทัลและกายภาพอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพของซิสโก้ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและแชร์ทรัพยากร (resource) กันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ด้วยการสื่อสารถึงกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เทคโนโลยีและโซลูชั่นของซิสโก้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับซิสโก้ โดยเราตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นอกเหนือจากเทคโนโลยี CMX และ Webex Board แล้ว ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ในการปกป้องอีเมล ป้องกันการบุกรุก และคุ้มครองระบบของมหาวิทยาลัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบป้องกันการบุกรุกเน็กซ์เจนของซิสโก้รองรับการตรวจสอบและการปกป้องที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และลดการใช้แบนด์วิธได้อีกด้วย

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า “สถาบันการศึกษาเริ่มตระหนักว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเชื่อมต่อถึงกัน รองรับการทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนการสอนทางออนไลน์ หรือการประชุมร่วมกันเฉพาะกิจตามความสะดวกของแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

ซิสโก้นำเสนอโซลูชั่นสำหรับสถาบันการศึกษามาอย่างยาวนาน และเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้  เราออกแบบเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้โดยอาศัยการทำงานร่วมกัน ซิสโก้มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเปลี่ยนผ่านการเรียนการสอน และยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้แบบดิจิทัลในประเทศไทย”0 %E0%B8%A1.%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
How to ....
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.