ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
ข่าวไอที
 

Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 2,803
เขียนโดย :
0 Thaiware+New+Year+Party+Mini+Games+2022+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :
สไลด์รูปภาพ

 Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

เมื่อว้นที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทาง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน รับช่วงปลายปี Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานต่าง ๆ ในบริษัท

บทความเกี่ยวกับ Thaiware Team Activity อื่นๆ

รายชื่อทีมและประเภทเกมการแข่งขัน

มีการแบ่งพนักงานออกเป็น 4 ทีม และมีการจัดแข่งขันใน 4 เกม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทีมแผนก Digital Marketing : ผู้จัดการแข่งขัน เกมทำตรงข้าม
 2. ทีมแผนก Shop & Support : ผู้จัดการแข่งขัน เกมใบ้หัว ต่อท้าย
 3. ทีมแผนก Dev & Graphic & Content : ผู้จัดการแข่งขัน เกมเป่ายิ้งฉุบ ค้อน กะละมัง
 4. ทีมแผนก FA & MKT (Finance and Accounting กับ Marketing) : ผู้จัดการแข่งขัน เกมใส่กางเกงไร้มือ

ผลการแข่งขัน เกมทำตรงข้าม

สไลด์รูปภาพ

 Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

รวมภาพการแข่ง เกมทำตรงข้าม

ผลการแข่งขัน เกมทำตรงข้าม จัดการแข่งขันโดย ทีมแผนก Digital Marketing [วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565]

 • อับดับ 1 ทีมแผนก Shop & Support : ได้ 3 คะแนน
 • อับดับ 2 ทีมแผนก Dev & Graphic & Content : ได้ 2 คะแนน
 • อับดับ 3 ทีมแผนก FA & MKT : ได้ 1 คะแนน

ผลการแข่งขัน เกมใบ้หัว ต่อท้าย

สไลด์รูปภาพ

 Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

รวมภาพการแข่ง เกมใบ้หัว ต่อท้าย

ผลการแข่งขัน เกมใบ้หัว ต่อท้าย จัดการแข่งขันโดย ทีมแผนก Shop & Support [วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565]

 • อับดับ 1 ทีมแผนก FA & MKT : ได้ 3 คะแนน
 • อับดับ 2 ทีมแผนก Dev & Graphic & Content : ได้ 2 คะแนน
 • อับดับ 3 ทีมแผนก Digital Marketing : ได้ 1 คะแนน

ผลการแข่งขัน เกมเป่ายิ้งฉุบ ค้อน กะละมัง

สไลด์รูปภาพ

 Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

รวมภาพการแข่ง เกมเป่ายิ้งฉุบ ค้อน กะละมัง

ผลการแข่งขัน เกมเป่ายิ้งฉุบ ค้อน กะละมัง จัดการแข่งขันโดย ทีมแผนก Dev & Graphic & Content [วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565]

 • อับดับ 1 ทีมแผนก Digital Marketing : ได้ 3 คะแนน
 • อับดับ 2 ทีมแผนก FA & MKT : ได้ 2 คะแนน
 • อับดับ 3 ทีมแผนก Shop & Support : ได้ 1 คะแนน

ผลการแข่งขัน เกมใส่กางเกงไร้มือ

สไลด์รูปภาพ

 Thaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปีThaiware New Year Party Mini Games 2022 กิจกรรมเกมแข่งขันภายในบริษัท รับปลายปี

รวมภาพการแข่ง เกมใส่กางเกงไร้มือ

ผลการแข่งขัน เกมใส่กางเกงไร้มือ จัดการแข่งขันโดย ทีมแผนก FA & MKT [วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565]

 • อับดับ 1 ทีมแผนก Shop & Support : ได้ 3 คะแนน
 • อับดับ 2 ทีมแผนก Dev & Graphic & Content : ได้ 2 คะแนน
 • อับดับ 3 ทีมแผนก Digital Marketing : ได้ 1 คะแนน

สรุปผลคะแนนรวมของแต่ละทีม

ผลการแข่งขัน Thaiware New Year Party Mini Games 2022 ที่จัดขึ้นในช่วงว้นที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ก็สรุปออกมาว่า ทีม Shop & Support คว้าอันดับ 1 ไปครอง ตามมาด้วย ทีม Dev & Graphic & Content และ ทีม FA & MKT ที่คว้าอันดับ 2 ร่วมกันไปครอง ส่วน ทีม Digital Marketing อยู่ในอันดับ 3 โดยที่แต่ละทีมทำคะแนนรวมได้ดังนี้

 • อับดับ 1 ทีมแผนก Shop & Support : ได้ 7 คะแนน
 • อับดับ 2 ทีมแผนก Dev & Graphic & Content : ได้ 6 คะแนน
 • อับดับ 2 ทีมแผนก FA & MKT : ได้ 6 คะแนน
 • อับดับ 3 ทีมแผนก Digital Marketing : ได้ 5 คะแนน

วิดีโอประกอบจาก Youtube

0 Thaiware+New+Year+Party+Mini+Games+2022+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น