ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 656
เขียนโดย :
จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)
0 %E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AE+%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+LINE+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1+%28Co-CEO%29
A- A+

โตเกียว – 28 มีนาคม2562 – LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแต่งตั้งจุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ซึ่งเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัททำให้ LINE มีผู้บริหารระดับสูง 2 คนได้แก่ทาเคชิ  อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และจุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม(Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)

การแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) นี้นับเป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” จุงโฮ ชิน นับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์บริการต่างๆมากมาย รวมถึงแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ LINE ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตระดับโลกให้กับบริษัทฯ

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง จุงโฮ ชิน จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆและช่วยโปรโมทนวัตกรรมต่างๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯในขณะที่ทาเคชิ อิเดซาว่าประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการการบริหารรายได้โครงสร้างองค์กรทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE

ด้วยฝีมือและความสามารถของทั้งทาเคชิ อิเดซาว่าและ จุงโฮ ชินภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่างๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ “ระยะที่สองของการเติบโต” โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆเช่น FinTech, AI และ Blockchain ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา LINE ได้มีการแต่งตั้งจุงโฮ ชิน เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW” เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW”โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการคือหลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลัก

ของบริษัทฯ นั่นคือการมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้ LINE WOW” เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการคือหลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโตที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลักของบริษัทฯ นั่นคือการมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW สามารถดูได้จาก https://linecorp.com/en/pr/news/en/2019/2625

1. โครงสร้างผู้บริหารใหม่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน)

 • ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม(Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

2. ข้อมูลผู้บริหาร

 • จุงโฮ ชิน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW
 • เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2515

ประวัติการทำงาน

 • กรกฎาคม 2542 ทำงานที่ OZ Technology Inc.
 • เมษายน 2545 ทำงานที่ Neowiz Games Corporation
 • มิถุนายน 2548 ทำงานที่ 1noon Co. Ltd. (ปัจจุบันคือ NAVER คอร์ปอเรชั่น)
 • กรกฎาคม 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนองค์กรที่Naver Japanคอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบันคือ LINE คอร์ปอเรชั่น)
 • มกราคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE คอร์ปอเรชั่น
 • มีนาคม 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE Plus คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)
 • เมษายน 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการปฏิบัติการระดับโลก (CGO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น
 • เมษายน 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการบริการ (CSO) ของ LINE ของ LINE คอร์ปอเรชั่น
 • กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINE คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)


0 %E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AE+%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+LINE+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1+%28Co-CEO%29
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
How to ....
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996