ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

เปิดร่าง พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงไซเบอร์ฉบับล่าสุด โทษปรับไม่เกิน 3 แสน จำคุกไม่เกิน 3 ปี

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,825
เขียนโดย :
เปิดร่าง พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงไซเบอร์ฉบับล่าสุด โทษปรับไม่เกิน 3 แสน จำคุกไม่เกิน 3 ปี
0 %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99+3+%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99+3+%E0%B8%9B%E0%B8%B5
A- A+

ข่าวเด่นประเด็นร้อนในแวดวงไอทีบ้านเราในช่วงเวลานี้คงหนีไม่พ้น ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นผู้จัดทำร่างกฎหมายนี้ โดยภายในร่างกฎหมาย มีการบรรจุข้อกฏหมายเอาไว้ถึง 70 มาตรา ซึ่งในตอนนี้อยู่ในระหว่างการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่าง พ.ร.บ. นี้ (เปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 11 ต.ค. 2561) จากนั้นก็จะถูกส่งต่อให้ ครม. พิจาณาร่างกฎหมาย แล้วส่งต่อให้ สนช. หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุมัติเห็นชอบ แล้วบังคับใช้เป็นกฏหมายต่อไป 

และเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อผู้ที่เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดอยู่ในวงการไอทีไทยอย่าง พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า


เมื่อเป็นประเด็นขึ้นมา เราก็ขอหยิบยกตัวบทกฎหมายใน ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ในมาตรา 57 ที่เป็นประเด็น รวมถึงในมาตรา 62 ซึ่งเป็นบทลงโทษ มานำเสนอแบบเต็มๆ โดยไม่มีการตัดทอนเนื้อความใดๆ ตามนี้ครับ

มาตรา 57  ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับร้ายแรง เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
  2. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องที่กระทบ ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจาก ภัยคุกคามทางไซเบอร์
  3. ดำเนินมาตรการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การกำจัดชุดคำสั่ง ไม่พึงประสงค์จากคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกับข้อบกพร่อง ยกเลิกการเชื่อมต่อ ชั่วคราวกับคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์จนกว่าจะมีการกำจัดชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ ดังกล่าว หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์  เปลี่ยนเส้นทางจราจรของข้อมูลหรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ และ มาตรการอื่นเพื่อลดความเสี่ยง หรือจัดการกับข้อบกพร่องในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือหยุดการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
  4. หยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อรักษาสถานะของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (2) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือ ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจากบุคคลผู้ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ใช้หรือเคยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น หรือจากผู้มีหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น

มาตรา 62 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 57 (1) และ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 57 (3) และ (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามข้อความในมาตราที่ 62 ซึ่งเป็นบทลงโทษนั้น ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ใครก็ตามที่ไม่ทำการเฝ้าระวัง ไม่ทำการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสงสัยว่าก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (ซึ่งออกคำสั่งโดย กรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ) นั้นมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท และผู้ใดที่ไม่ดำเนินการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือหยุดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะเข้าดูข้อมูลในเครื่องคอมฯ, เซิร์ฟเวอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนในการกระทำความผิดได้ด้วย

เมื่อได้ดูมาตราที่เป็นข้อกฏหมาย และบทลงโทษไปแล้ว เรามาดู "เหตุผล" ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการออกร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เหตุผล 

โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยงจาก ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สมควร ก าหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่ จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการ ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อ ความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะท าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคาม ทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

จะเห็นว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นั้นให้น้ำหนักในเรื่องของความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมากทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นหาก พ.ร.บ. นี้ได้ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ก็ไม่ควรที่จะทำอะไรบนระบบคอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์เน็ต บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประเทศ0 %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99+3+%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99+3+%E0%B8%9B%E0%B8%B5
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.