ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 2,749
เขียนโดย :
กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
0 %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87+DE+%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81+DEPA+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+Coding+Thailand+%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
A- A+

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เปิดตัวโครงการ Coding Thailand แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ สำหรับให้เยาวชนยุคดิจิทัล เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์นอกห้องเรียน ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศไทย 4.0

สำหรับโครงการ Coding Thailand เกิดขึ้นมาจาก รายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) พบว่า ประชาชนในประเทศไทยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ที่ประชาชนและเยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้เท่าทันการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งแพลตฟอร์ม Coding Thailand นี้ จะมาช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย

กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยทางกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นผู้ดำเนินโครงการ Coding Thailand พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ CodingThailand.org โดยบูรณาการความร่วมมือกับ Code.org ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนชั้นนำของโลก และหน่วยงานพันธมิตรเอกชน อาทิ ไมโครซอฟท์, ซิสโก้, กูเกิล, อักษร เอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ เพื่อแปลและพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะกับเยาวชนไทยในระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งสอดแทรกความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เยาวชนรู้สึกว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกสนาน


แพลตฟอร์ม CodingThailand.org

กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยลักษณะของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Coding Thailand จะสามารถเชื่อมต่อผ่านเว็บ codingthailand.org บนเบราว์เซอร์อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ภายในเว็บไซต์มีหลักสูตรการเรียน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนการเขียนโค้ด (Coding) เบื้องต้นแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย (ในปัจจุบันมีหลักสูตรเพียง ป.1 - ป.4)  

กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการเรียนการสอนการเขียนโค้ดบนแพลตฟอร์ม codingthailand.org

นอกจากหลักสูตรการเรียนแล้ว Coding Thailand ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ อีก เช่น กิจกรรม Thaicode Hour เรียนรู้การ Coding ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, Thaicode Unplug กิจกรรมส่งเสริมทักษะความคิดเชิงระบบ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์, DEPA Maker Space เปิดโอกาสให้โรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ได้ และ Codning Thailand Tournament การแข่งขัน Coding และ Maker ระดับประเทศ เพื่อสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้าน Coding โดยมีการแบ่งระดับการแข่งขันเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อค้นหาแชมป์ระดับประเทศ

กระทรวง DE ผนึก DEPA เปิดตัว Coding Thailand ห้องเรียนออนไลน์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน้ากิจกรรม Thaicode Hour


สำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ด สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ CodingThailand.org


0 %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87+DE+%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81+DEPA+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+Coding+Thailand+%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
โลกทุกใบมีอะไรให้ศึกษาได้ไม่รู้จบ โลกไอทีก็เช่นกัน (แต่เหมือนโลกนี้ จะหมุนเร็วจังอะ)
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.