ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ETDA เชิญภาครัฐร่วมเสวนา ย้ำความสำคัญเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 829
เขียนโดย :
ETDA เชิญภาครัฐร่วมเสวนา ย้ำความสำคัญเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ
0 ETDA+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
A- A+

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวที Open Forum เชิญตัวแทนภาครัฐ จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ" เมื่อเร็ว ๆ นี้ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ตอกย้ำว่า "ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือนำไปใช้กระทำความผิดต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องตื่นตัวเกี่ยวกับการรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองผู้บริโภคในโลกออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐที่เริ่มทำการบูรณาการฐานข้อมูลส่วนบุคคล โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งกับหน่วยงานในสังกัดและกับหน่วนงานอื่น ๆ และจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมีการกำหนดสิทธิผู้ใช้ข้อมูลและมีระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูลในขณะที่ภาคเอกชนก็จำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของประเภทและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิและข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"0 ETDA+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
ได้หมดถ้าสดชื่น
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996