ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,675
เขียนโดย :
แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0
0 %E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%AA+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88+Thailand+4.0
A- A+

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรม SAS Programming 1: Essentials ให้ความรู้ทิศทางแนวโน้มในบทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นอาชีพยอดนิยมที่วงการอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ

แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0

นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของแซสในปี 2017 จะมุ่งเข้าไปในภาคการศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรด้านนักวิเคราะห์ข้อมูล มีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรมในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ Thailand 4.0 โดยผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมล้วนให้ความสำคัญกับช่องทางธุรกิจในโลกของออนไลน์ ขณะที่เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำงานในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการทำงานอยู่บนคลาวด์ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า องค์กรหลายองค์กรที่เคยใช้คนมากในการทำงานเหมือนเช่นในอดีต ได้ลดบุคลากรลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ และหันไปใช้โซลูชั่นเฉพาะกับธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการกับลูกค้า 

การเข้าไปในภาคการศึกษาของแซสต้องอาศัยพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วย โดยล่าสุด แซส ร่วมกับ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม SAS Programming 1: Essential ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2017 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 301 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในยุคที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล และองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0

รศ.ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการอบรม SAS programming 1: Essential ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาของแซสให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาฯ ผ่านการอบรมระยะเวลา 3 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวเช่นเคย โดยมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งล้วนให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการใช้โปรแกรมแซสอย่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการอบรมไม่ใช่เพียงแค่รู้เทคโนโลยีแต่ต้องรู้เทคนิคด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดในการทำงานอย่างมืออาชีพ

ดร.สุวาณี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนรู้วิชาสถิติในปัจจุบัน นิสิตทุกคนต้องรู้ว่าเรียนรู้เพื่ออะไร มีเป้าหมายอย่างไร เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ไปทำงานได้จริง ในยุคปริมาณข้อมูลมีจำนวนมาก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจำเป็นต้องมีทักษะและมีกระบวนการคิด โดยเมื่อนิสิตผ่านอบรมหลักสูตรของแซส จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ใช้ได้ในการทำงานจริง

สไลด์รูปภาพ

 แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0แซส จับมือภาควิชาสถิติ จุฬาฯ พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ Thailand 4.0

ทั้งนี้ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอาชีพ ที่มีโอกาสในการหางานทำและทำรายได้เนื่อง จากบุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลน ซึ่งในส่วนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ยังมีค่อนข้างน้อย  ซึ่งสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องให้ความรู้ ให้ข้อคิด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ผลสำรวจของไอดีซีใน 2558 ได้ระบุชัดด้วยว่า ทั่วโลกจะมีความต้องการบุคลากรด้านไอทีเกี่ยวกับคลาวด์ประมาณ 7 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเฉพาะในเอเชียกว่า 2.3 ล้านตำแหน่ง ขณะที่ข้อมูลจากการ์ทเนอร์ระบุว่า บุคลากรไอดีด้านบิ๊กดาต้าทั่วโลก มีความต้องการกว่า 4.4 ล้านตำแหน่ง และในเอเชียกว่า 9.6 แสนตำแหน่ง

เกี่ยวกับบริษัท แซส
บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์ และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework และเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลช่วยให้ลูกค้าของแซส ที่มีมากกว่า 75,000 แห่งทั่วโลก สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซส เดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น "พลังแห่งการรอบรู้" หรือ The Power to Know® สำหรับลูกค้าทั่วโลก0 %E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%AA+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88+Thailand+4.0
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
ได้หมดถ้าสดชื่น
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.