ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 6,559
เขียนโดย :
ซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น
0 %E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%22%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%22+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3
A- A+

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นพระองค์หนึ่งที่ทรงสนพระทัยอย่างมากในธรรมะ และหลายครั้งที่พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เคยทรงเป็นพระอภิบาลของพระองค์ มักเป็นพระราชวินิจฉัยเรื่องพระธรรมและพระพุทธศาสนา เช่น มีตอนหนึ่ง ทรงรับสั่งถึงหนังสือคำสอนทางพระพุทธศาสนาว่า "หนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็ก ให้เด็กเล็กๆ จำประวัติมากเกินไป อย่างสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆ เหมือนจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ จะทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร และน่าจะจัดเป็นหลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลำดับ แทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก บทสอนพุทธศาสนา ได้มีจัดไว้ทำนองนี้ น่าจะทำแจกหรือมีจำหน่ายถูกๆ" เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทูลว่า "จะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำ แต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้น เขียนแล้วคิดว่าง่าย เด็กเข้าใจ ครั้งไปลองสอนกับเด็กคือ ให้เด็กอ่าน เด็กก็ไม่เข้าใจ" เห็นได้ว่า ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระปณิธาน ในการนำพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนอย่างง่ายที่สุด

ซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า ด้วยพระราชปรารภและพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ก่อให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายและงดงาม ทุกคนสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที โดยใช้เทคนิคต่างๆ ในการอธิบาย เปรียบเทียบคำสอนยากๆ ให้ง่ายขึ้น และใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย อย่างเช่น การอธิบายเรื่อง จิต ที่เป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก โดยการเขียนเปรียบเทียบจิตกับเมือ หรือนครที่เราอยู่อาศัย ในหนังสือชื่อว่า "จิตตนคร นครหลวงของโลก" ซึ่งมีการพิมพ์ออกมาหลายครั้ง แต่อาจจะรู้จักกันเพียงในวงการพระสงฆ์ หรือนักอ่านหนังสือของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ เท่านั้น แต่ความที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงคุ้นเคยกับงานพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงได้คัดเลือก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เรื่อง "จิตตนคร นครหลวงของโลก" ในวาระอภิลักขิตสมัยมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา พร้อมกันนี้ มีการตีพิมพ์ซ้ำเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งน้อมพิมพ์แจกเป็นธรรมปฏิการแก่สาธุชน ผู้ตั้งใจมาถวายอภิสัมมานสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อเป็นอนุสรณียวัตถุในพระองค์ อย่างไรก็ดี ช่วงระยะหลังมานี้ ศิษยานุศิษย์ในพระองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความพยายามนำพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สื่อสารกับประชาชนให้มากที่สุด ดังนั้นวิธีการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงคำสอนในพุทธศาสนาง่ายขึ้น ในเรื่องนี้ ถ้าได้ศึกษาพระประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ จะเห็นได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และคิดวิธีการนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ ตลอดเวลา และมียุคหนึ่งที่พระองค์ทรงเคยทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารศรีสัปดาห์ และทรงเคยจัดรายการวิทยุ อ.ส. ภายใต้รายการที่มีชื่อว่า การบริหารจิต ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕ ซึ่งในรายการดังกล่าว เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ลองนำเสนอคำสอนเรื่อง จิต แนวดราม่า เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งปรากฏว่า ได้ผลและแล้วสำเร็จออกมาเป็นพระนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ที่มีชื่อว่า "จิตตนคร นครหลวงของโลก"

สไลด์รูปภาพ

 ซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจะนำเสนอพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ต้องดึงตัวตนของท่านออกมา โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นนี้ ซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่ง ที่อ่านพระนิพนธ์ "จิตตนคร นครหลวงของโลก" และเริ่มทดลองทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่น เพื่อให้เข้าถึงทุกคนได้ง่าย นำออกมาฉายให้ประชาชนได้ดู ในงานนิทรรศการของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ปรากฏเสียงตอบรับดีเกินคาด ที่สำคัญที่สุดก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้เป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าว ได้รับชมและกล่าวกับทุกคนในงานนั้นว่า เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการ เพราะคนจะได้มีจิตสำนึกในเรื่องความดี ความชั่ว จึงเสนอความเห็นว่าน่าจะทำต่อให้จบเรื่อง พร้อมกับได้สั่งการหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการต่อจากการปรารภของท่านนายกรัฐมนตรี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับไปดำเนินการผลิตต่อจนเสร็จออกมาเป็นตอนที่ ๑ ของ ภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ต่อมาทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับช่วงต่อจนสร้างเสร็จอย่างบริบูรณ์ ประกอบด้วย ๓๐ ตอน ความยาวตอนละ ๒๐ นาทีโดยประมาณ ส่วนด้านการเผยแพร่ส่วนหนึ่ง ได้รับความร่วมมือจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซิป้า ส่วนการเผยแพร่ให้กว้างออกไปอย่างทั่วถึง ตามคำปรารภของท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ก็จะขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมถึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและพระศาสนาต่อไป

ซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร

ซิป้า เปิดตัวการ์ตูนอนิเมชั่น "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ซิป้าได้ให้การสนับสนุนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" จำนวน ๒๙ ตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนทางพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระนิพนธ์มากที่สุด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการออกแบบลักษณะของตัวละคร ซึ่งไม่ได้เน้นแบบไทย เพราะจุดมุ่งหมายไม่ใช่ส่งเสริมวัฒนธรรม แต่ส่งเสริมพระธรรมที่เป็นสากล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การเผยแผ่จะนำเข้าสู่โรงเรียนทั่วประเทศ และมีการจัดกิจกรรมต่อยอดจากอนิเมชั่นไปสู่เกมส์มาสคอต ซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้าทางธุรกิจ แต่ทำขึ้นเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะ พร้อมกันนี้ มีแผนการที่จะทำการเผยแผ่การ์ตูนอนิเมชั่นชุดดังกล่าวให้เข้าถึงประชาชนทุกคน โดยการเผยแพร่จะเน้นที่ประเทศไทยก่อน จากนั้นจะขยายไปยังต่างประเทศแปลเป็นภาษาต่างๆ สมกับที่กล่าวกันว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก คนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน หวังว่าแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" จะเป็นชุดที่ย่อยง่าย และหากต้องการเข้าใจให้ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น พระนิพนธ์จริงๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็อ่านง่ายไม่แพ้กัน อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนอย่างทั่วถึง ทางซิป้าได้จัดฉายการ์ตูนอนิเมชั่นดังกล่าว ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ดี จากนี้เชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมกันเผยแพร่เพื่อให้เข้าถึงทุกคน นายฉัตรชัย กล่าว0 %E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%22%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%22+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
ได้หมดถ้าสดชื่น
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.