ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 846
เขียนโดย :
ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน  ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล
0 %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99+GO+DIGITAL+THAILAND+Magazine+%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99++%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2+SIGMA+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
A- A+

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า จัดทำแมกกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine จำนวน 5 เล่ม โดยชูไฮไลท์นโยบาย “SIGMA” ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วย Security, Infrastructure, Government, Manpower และ Application ส่งตรงถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ร้านกาแฟ และสื่อมวลชนทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่า GO DIGITAL THAILAND Magazine กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึง มกราคม 2562 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 เดือน นำเสนอโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบาย SIGMA โดยนิตยสารได้จัดส่ง ไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงต่างๆ ทุกกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยยงานภาครัฐอื่นๆ สำหรับภาคเอกชนได้ จัดส่งไปยังสมาคมต่างๆ ส่วนการกระจายไปยังประชาชนได้จัดส่งให้แก่สื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร้านกาแฟ โรงพยาบาล หอสมุด อาคารสำนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังจัดทำเป็น e-Book ที่ทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ depa

ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน  ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล

ผอ.ดีป้า กล่าวถึงเนื้อหาของ GO DIGITAL THAILAND Magazine ของทั้ง 5 เล่มว่า เล่มแรกนำเสนอเรื่องของ Security โดยหยิบยกโครงการจัดตั้ง ThaiCERT คือ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติด้านดิจิทัล เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย พ.ร.บ. จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ ผ่านทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน  ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล

เล่มที่สอง นำเสนอเรื่องของ Infrastructure คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารดิจิทัล ได้แก่ เน็ตประชารัฐ การพัฒนา EEC การแพทย์ทางไกล และดาวเทียมขนาดเล็ก (Thaichote) เล่มที่สาม นำเสนอเรื่องของ Government รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยกล่าวถึงเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ นโยบาย Big Data ที่มีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานพร้อมเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลต้องมีความจำเป็น มีมาตรฐาน นำไปใช้งานต่อได้ ในขณะที่ภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ เกิดเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การดำเนินธุรกิจ Open Government Data นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องความสะดวกสบายของประชาชนยุครัฐบาลดิจิทัล และตัวอย่างบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน  ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล

เล่มที่สี่ Manpower พัฒนาบุคลากร นำเสนอเรื่องราวด้านการพัฒนาบุคลากร depa ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1. ทักษะด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนภายใต้โครงการ Coding Thailand 2. โครงการความร่วมมือด้านพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งในระดับเยาวชนอย่างแพลตฟอร์ม CodingThailand และแพลตฟอร์ม digitalskill ซึ่งพัฒนาทักษะคนทั่วไป และ 3. ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน  ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล

เล่มที่ห้า Application การพัฒนานวัตกรรม นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือการพัฒนา Application เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโลกยุคดิจิทัล ที่เข้ามาเปิดโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสร้างสรรค์อุตสาหกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน โดยในเล่มนี้จะกล่าวถึง 2 โครงการหลัก คือ ระบบแจ้งพิกัด GNSS RTK และแพลตฟอร์ม poskar ด้านท่องเที่ยว

“จากนโยบาย SIGMA ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่นำเสนอใน GO DIGITAL THAILAND Magazine เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรดแมพในการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัล ซึ่ง depa มีพันธกิจในการส่งเสริม ได้ดำเนินโครงการต่างๆ บนเป้าหมายการพัฒนาเพื่อยกระดับทุกมิติในการขับเคลื่อนกลไกที่จะก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์” ดร.ณัฐพล กล่าว

ภาพประกอบด้านล่างเรียงจากซ้ายไปขวาคือ ปกเล่มที่ 1-5 และภาพ SIGMA ตามลำดับ0 %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99+GO+DIGITAL+THAILAND+Magazine+%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99++%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2+SIGMA+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
How to ....
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.