ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ดีแทคชวนลูกค้าร่วมรณรงค์ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย งดให้บริการถุงพลาสติกที่ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 879
เขียนโดย :
ดีแทคชวนลูกค้าร่วมรณรงค์ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย งดให้บริการถุงพลาสติกที่ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ
0 %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84+%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
A- A+

3 ธันวาคม 2561 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศงดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าที่เข้ามาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ที่ศูนย์บริการดีแทค ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยขอเชิญชวนให้ลูกค้านำถุงผ้าหรือกระเป๋ามาซื้อเครื่องในวันที่ 4 ธันวาคม นี้ เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใจกัน ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

ดีแทคชวนลูกค้าร่วมรณรงค์ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย งดให้บริการถุงพลาสติกที่ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ

การที่ดีแทคร่วมรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกในครั้งนี้ จะช่วยลดขยะพลาสติก จากที่ปกติดีแทคจะให้บริการถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ จำนวน 80,000 – 100,000 ใบต่อเดือน หรือคิดเป็น 3,000 ใบต่อวัน ที่ศูนย์บริการดีแทค กว่า 450 ร้านทั่วประเทศ

นอกเหนือจากการร่วมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมไทยในปีนี้ ดีแทคยังมีโครงการ dtac ThinkSmart “ทิ้งอย่างฉลาด” ดีแทคได้รณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปทิ้งซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ SIM card อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หูฟัง อะแดปเตอร์ เป็นต้น รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ตู้รับ ThinkSmart ของดีแทค ที่กระจายอยู่ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ และจุดรับต่างๆ ตามสถานที่ของพันธมิตรของดีแทค เช่น เทสโก้โลตัส และ SCG สำนักงานใหญ่ เป็นต้น โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลตามกระบวนการอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครือข่ายทั่วโลก ในปี 2561 ดีแทคสามารถเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนทั้งสิ้น 187,728 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,362.6 ตันคาร์บอน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 262,506 ต้น (ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

ดีแทคชวนลูกค้าร่วมรณรงค์ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย งดให้บริการถุงพลาสติกที่ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ

ล่าสุดดีแทคยังได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันคือลดผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas emission) สู่ชั้นบรรยากาศด้วยการปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นนี้ ดีแทคได้เน้นที่การนำหลักการจัดงาน (event) อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างจริงจัง เช่น การรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้วิธีคาร์พูล การงดใช้โฟมและพลาสติก แต่เลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือสามารถนำไปรีไซเคิลได้ เป็นต้น และในขั้นตอนต่อไป ดีแทคมีแผนการปรับปรุงการบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงลดการใช้น้ำและพลังงานในอาคารด้วย0 %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84+%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
How to ....
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996