ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ฟอร์ติเน็ตแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการในการปฏิรูประบบดิจิทัล

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 661
เขียนโดย :
ฟอร์ติเน็ตแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการในการปฏิรูประบบดิจิทัล
0 %E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
A- A+

นายชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ  ผู้จัดการประจำประเทศไทยแห่งฟอร์ติเน็ตได้กล่าวเปิดงานสัมมนาประจำปี  “361o Security Conference” ที่ได้จัดขึ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเผยผลการสำรวจจากการปฏิรูประบบดิจิทัลประจำปี คศ. 2018 นี้ ว่ามี 92% จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกว่า 300 แห่งทั่วโลก ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่า การปฏิรูประบบดิจิทัลมีผลกระทบต่อการเลือกเทคโนโลยีคลาวด์ ไอโอที โมบิลิตี้สำหรับธุรกิจและในการเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นอย่างมาก  มีผู้ตอบจำนวน 85%  ยอมรับว่าการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นอุปสรรคในการปฏิรูประบบดิจิทัลซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทำงานของระบบไอทีที่แตกต่างและช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปฏิรูปนั้น ฟอร์ติเน็ตจึงแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการบนซีเคียวริตี้แฟบริค ที่สามารถให้ความปลอดภัยครอบคลุมและให้ศักยภาพในการเห็นภายในเครือข่าย อุปกรณ์และแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง  ในงานนี้ ฟอร์ติเน็ตยังได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ฟอร์ติพร็อกซี่ที่ช่วยให้องค์กรมีเว็บเกทเวย์ที่ปลอดภัยและฟอร์ติเกตเอสดีแลนที่ช่วยให้การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังทุกที่นอกองค์กรที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ไอโอที โมบิลิตี้ในการปฏิรูประบบดิจิทัลของตนเองเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลประกอบการทางธุรกิจของตนให้ดีขึ้น ทางฟอร์ติเน็ตจึงได้ทำการสำรวจการปฏิรูประบบดิจิทัลประจำปี คศ. 2018 ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (CISOs) ขององค์กรกว่า 300 แห่งทั่วโลก เพื่อให้สามารถเข้าใจในผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยเครือข่ายและไอที  จึงได้เปิดเผยรายงานว่า มีผู้ตอบจำนวน 92% ยอมรับว่า การปฏิรูประบบดิจิทัลมีผลกระทบต่อการเลือกเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ ผู้ตอบจำนวน 85%  ยอมรับว่าการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นอุปสรรคในการปฏิรูประบบดิจิทัลซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทำงานของระบบไอทีที่แตกต่างและช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปฏิรูป ดังนั้น ฟอร์ติเน็ตจึงแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการบนซีเคียวริตี้แฟบริค ที่สามารถให้ความปลอดภัยครอบคลุมและให้ศักยภาพในการเห็นภายในเครือข่าย อุปกรณ์และแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง  

นายชาญวิทย์ได้อธิบายว่า “ผลจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วโลกข้างต้น ทำให้ในปีคศ. 2018 นี้ ฟอร์ติเน็ตได้เน้นพัฒนาเทคโนโลยีในโซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย 4 ประเภทด้วยกันคือ

  1. ความปลอดภัยให้กับโครงข่ายขนาดใหญ่ (Infrastructure) โดยได้ยกระดับคุณสมบัติการป้องกันให้สูงมากขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ครบต่อความต้องการมากขึ้น
  2. เครือข่ายคลาวด์ (Cloud) ซึ่งปัจจุบันโซลูชั่นของฟอร์ติเน็ตได้รับการยอมรับในเครือข่ายคลาวด์ทั้งประเภทไพรเวท พับลิคและไฮบริดได้ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระดับโลก ได้แก่ AWS, Azure และ Google Cloud Platform ส่งให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างกว้างขวางและง่ายดาย
  3. เครือข่ายไอโอที (Internet of Things) อันเป็นเทรนด์สำคัญที่องค์กรใรทุกอุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป และ
  4. เครือข่ายโอที (Operational Technology) ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีการใช้งานเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นระบบไฟฟ้า น้ำประปา ที่ต้องการความต่อเนื่องของบริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ ฟอร์ติเน็ตจะทำการตลาดในประเทศไทยโดยให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง”  

ทั้งนี้ ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเครือข่ายทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น อันเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูประบบดิจิทัลทั่วโลกนั้น ฟอร์ติเน็ตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเครือข่ายใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งในงานนี้เอง ฟอร์ติเน็ตถือโอกาสได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่สำหรับตลาดลูกค้าองค์กรในประเทศไทย ได้แก่ โซลูชั่นฟอร์ติพร็อกซี่ (FortiProxy) ที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเกทเวย์ที่ปลอดภัย (Secure Web Gateway) มาพร้อมคุณสมบัติครบถ้วนอาทิ การกรองยูอาร์แอล กรองเว็บนอกเหนือจากการทำงานด้านเก็บและกระจายข้อมูล (Caching) ได้อย่างรวดเร็วในราคาที่เป็นเจ้าของได้ พร้อมโซลูชั่นฟอร์ติเกตเอสดีแวน (FortiGate SD-WAN)  ที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ ทาง NSS Labs ได้จัดอันดับเรทติ้งว่า เป็นอุปกรณ์รายเดียวที่เป็นประเภทแนะนำให้ใช้ (Recommended rating) เนื่องจากมีครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรม โดดเด่นในคุณสมบัติที่สามารถช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการใช้เทคโนโลยีการขนส่งแบบใดก็ได้ร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับแอปพลิเคชัน รวมทั้งบริการบรอดแบนด์สาธารณะ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

ฟอร์ติเน็ตแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการในการปฏิรูประบบดิจิทัล0 %E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.