ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,185
เขียนโดย :
อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย
0 %E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
A- A+

อีริคสัน ประเทศไทย จัดโครงการ Ericsson’s Build & Share สำหรับพนักงานเดินทางออกจากตึกซันทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) มุ่งหน้ายังจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทำกิจกรรมให้บริการเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ โครงการ Ericsson’s Build & Share เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี อีริคสัน ประเทศไทยได้บริจาคคอมพิวเตอร์เครื่องปริ๊นท์เตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ให้ความรู้และให้บริการเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดบ้านลำ จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยการผลิตสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงทัศนียภาพและการใช้งานสนามเด็กเล่นและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน รวมทั้งทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

แนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนั้น (Technology for Good) ทำให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดนี้ทำให้พนักงานอีริคสันทั่วโลกสามารถมอบความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤติขึ้นผ่านสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และยังประโยชน์ให้แก่ประชากรหลายล้านคนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนผ่านแนวคิด Technology for Good นี้ ปัจจุบันอีริคสันสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้คนกว่าสี่ล้านรายทั่วโลก

นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมานี้ อีริคสันได้ทำการเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปีสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การนำเอาโทรศัพท์เครื่องแรกเข้ามาใช้และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงวันนี้อีริคสันยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society)ให้เป็นจริง รวมถึงการขับเคลื่อนผ่านแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี (Technology for Good) เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มากที่สุด อย่างในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อีริคสันได้สนับสนุนการศึกษาไทย และเรายังคงทำอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต"

ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า "ขอขอบคุณบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัดที่นำเอาเทคโนโลยี รวมถึงความรู้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โครงการของอีริคสันได้พัฒนาการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต"

ทวีป บรรจงเปลี่ยน อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ กล่าวว่า "เด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานจากอีริคสัน ประเทศไทยจะเข้ามาเยี่ยม พวกเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นโรงเรียนของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณคณะเดินทางจากอีริคสัน ประเทศไทย สำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้"

โรงเรียนวัดบ้านลำ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2482 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านลำ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านลำได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 97 คน คุณครูจำนวน 13 คน (เป็นพนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน) ตั้งอยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลจากชุมชนมีทุ่งนาล้อมรอบ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กในชุมชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนและขาดแคลน สภาพครอบครัวมีปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด โรงเรียนวัดบ้านลำได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ล่าสุดคือรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีเด่นของปวงประชา ประเภทสุดยอดครูดีของสกสค.จังหวัดสิงห์บุรี และรางวัลครูดีของแผ่นดินระดับภาคของมูลนิธิครูของแผ่นดิน

อีริคสันเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและบริการต่าง ๆ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2419 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 111,000 คน ให้บริการลูกค้าใน 180 ประเทศ ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่น อีริคสันสร้างอนาคตให้ทุกคน ทุกอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ยอดขายสุทธิของอีริคสันในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 222.6 พันล้านโครเนอร์สวีเดนหรือประมาณ 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม และใน NASDAQ กรุงนิวยอร์ค ติดตามข้อมูลข่าวสารของอีริคสันได้ที่ www.ericsson.com

สไลด์รูปภาพ

 อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยอีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย0 %E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
ได้หมดถ้าสดชื่น
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996