ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ซัมซุง จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาความรู้ด้านแอปพลิเคชัน

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,204
เขียนโดย :
ซัมซุง จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาความรู้ด้านแอปพลิเคชัน
0 %E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0+%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5+%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
A- A+

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) ลงนามความร่วมมือทางการวิชาการ โดยมีนายวิชัย พรพระตั้ง (ขวา) รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ปิติพงษ์ ยอดมงคล (ขวา) คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันแก่คณาจารย์รวมถึงบุคลากรในวิทยาลัยฯ ผ่านการให้ความรู้และสนับสนุนชุดพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่ความรู้ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ โดยพิธีลงนามฯ นี้จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ซัมซุงประเทศไทย อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการเปิดโอกาสแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยซัมซุงจะสนับสนุนชุดพัฒนาแอปพลิเคชันมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์พกพาของซัมซุงหรือ Samsung Knox Standard SDK (Software Development Kit) ให้บุคลากรในวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับเขียนแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับองค์กรการศึกษา นอกจากนี้ ซัมซุงไม่เพียงจัดมอบชุดพัฒนาฯ เท่านั้น แต่ยังจะจัดกิจกรรมร่วมกับทางวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ให้สามารถเริ่มต้นเขียนแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาได้ด้วยตนเอง

นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า "หนึ่งในสิ่งที่ซัมซุงให้ความสำคัญเสมอมาคือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากรผ่านการศึกษาซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสร้างคน โดยเราเล็งเห็นว่านักศึกษาเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่สามารถช่วยผลักดันอนาคตของชาติ ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้รับโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นด้านความรู้ทางเทคโนโลยีจากการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการศึกษา จะช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมโลกได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0"
 
ทั้งนี้ ซัมซุงยังเชื่อมั่นในหลักการแบบ Co-possibility หรือหลักการความเป็นไปได้แบบพึ่งพากัน โดยนอกจากทางวิทยาลัยและนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ซัมซุงเองยังได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน โดยร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นใหม่ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0 %E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0+%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5+%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
ได้หมดถ้าสดชื่น
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996