ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลือกฟอร์ติเน็ตป้องกันภัย

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 710
เขียนโดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลือกฟอร์ติเน็ตป้องกันภัย
0 %E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
A- A+

กรุงเทพฯ,  4 ตุลาคม 2560  ฟอร์ติเน็ต (Fortinet® NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เลือกฟอร์ติเกตซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ของฟอร์ติเน็ตในการป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ ช่วยผู้ใช้งานบริหารอินเตอร์เน็ตแบนวิดธ์ของตนเองได้อย่างคล่องตัว และช่วยสร้างมาตรฐานโครงข่ายให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะช่วยเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ มีอิสระในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำในประเทศไทย โดยมีคณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง   มหาวิทยาลัยฯ จึงมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 52,000 รายประกอบไปด้วยคณาจารย์ พนักงานรวมถึงนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ  ซึ่งผู้ใช้งานทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวันในการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง  ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยฯ จะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านไอที และพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมารองรับการบริหารงานต่างๆ อันได้แก่ ระบบไฟเบอร์ออปติค ระบบซีซีทีวี ระบบประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต ระบบบริหารบุคคลและการเงิน รวมถึงระบบบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละราย

ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ฟอร์ติเน็ตนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเครือข่ายของรายอื่นอยู่แล้วซึ่งไม่มีโปรโตคอลการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน อันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเอง  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเองมากเนื่องจากเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยลดเวลาในการจัดการของฝ่ายไอที ลดภาระของผู้ใช้งานอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบสูงขึ้น อาทิ รับผิดชอบตรวจสอบโควต้าการใช้อินเทอร์เน็ต และการวางแผนการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมเป็นต้น

ดังนั้น ในปี คศ. 2016 มหาวิทยาลัยฯ จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลในด้านระบบโครงข่ายและได้พิจารณาอุปกรณ์จากผู้ขายหลายราย ได้แก่ ฟอร์ติเน็ต เช็คพ้อยท์และปาโล อัลโต เน็ทเวิร์ค  ซึ่งในช่วงการทดสอบอุปกรณ์ที่นับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ประจักษ์ในประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ฟอร์ติเกตที่โดดเด่นเหนือกว่ารายอื่น พร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครบครัน ความง่ายในการจัดการ    จึงได้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฟอร์ติเกตรุ่น FortiGate 3200D และ FortiGate 2000E เป็นจำนวนหลายชุดจากบริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัดผู้เป็นพาร์ทเนอร์ของฟอร์ติเน็ตทำหน้าที่ดูแลและติดตั้งระบบให้อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ อุปกรณ์ฟอร์ติเกตของฟอร์ติเน็ตเป็นไฟร์วอลล์ระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ในการป้องกันภัยคุกคาม และเป็นส่วนหนึ่งของแพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบลิคของฟอร์ติเน็ต  ซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับรางวัลด้านประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วพร้อมทั้งประสิทธิผลในการป้องกันภัยในระดับสูงจากแล็ปส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย ซึ่งได้แก่ NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin และ AV Comparatives

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า “เรายินดีมากที่อุปกรณ์ฟอร์ติเกตของฟอร์ติเน็ตสามารถทำงานกับอุปกรณ์เดิมที่เราใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น และช่วยสร้างโครงข่ายที่เป็นมาตรฐานให้เรา  ซึ่งเป็นการช่วยเปิดให้ทางมหาวิทยาลัยมีอิสระในการออกแบบและเลือกใช้โซลูชั่นด้านไอทีและความปลอดภัยที่ต้องการในอนาคตได้

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะพอใจในคุณสมบัติที่ดีและเห็นประโยชน์ ดังนี้

  • ในการใช้โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานของฟอร์ติเกตนี้ อุปกรณ์ฟอร์ติเกตจึงรองรับการใช้แอปพลิเคชันที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเองได้ทันที ทำให้สามารถบังคับใช้นโยบายการใช้งานได้ทั่วถึง และผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วยวิธีแบบ Single sign-on บนเทคโนโลยี IPv4 และ IPv6 ได้ง่ายมากขึ้น ราบรื่นไม่ติดขัด
  • เมื่อใช้โปรโตคอลสื่อสาร BGP ของอุปกรณ์ฟอร์ติเกตร่วมกับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเร้าเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยฯ จะเอื้อให้ผู้ดูแลด้านไอทีมีศักยภาพในการเห็นในแนวลึกมากขึ้น ซึ่งรวมถึง สามารถเห็นกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้แต่ละราย เห็นเว็บไซต์ที่เข้า เห็นโควต้าแบนวิดธ์ของแต่ละรายและจำนวนที่ได้ใช้ไป  ซึ่งด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงสามารถบริหารแบนวิดธ์ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตได้ราบรื่น  
  • อุปกรณ์ฟอร์ติเกตสามารถให้รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตที่ละเอียด ซึ่งตอบสนองความต้องการของทีมผู้ดูแลด้านไอทีและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี   ผู้ใช้งานสามารถเห็นจำนวนอินเทอร์เน็ตที่ได้ใช้ไป  เห็นเว็บไซต์ที่ตนได้เข้าชม ประเภทของทราฟิค และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในการใช้งานของตนเองได้จากแอปพลิเคชันบนหน้าจออย่างง่ายๆ   และเมื่อผู้ใช้งานสามารถบริหารการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเองได้ จึงทำให้ทีมผู้ดูแลด้านไอทีสามารถวางแผนจัดการปัญหาด้านแบนวิดธ์ได้ล่วงหน้า  และใช้เวลาในงานด้านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าน้อยลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้สูงและยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงอีกด้วย  ทั้งนี้ โครงสร้างสถาปัตยกรรมไอทีที่มีประสิทธิภาพและให้ปลอดภัยสูงจะช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้  การใช้อุปกรณ์ฟอร์ติเกตนับว่าเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากช่วยให้เราเร่งสร้างแอปพลิเคชันที่มหาวิทยาลัยต้องการใช้ได้เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกๆ วันให้มากขึ้น”0 %E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.