ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
ข่าวไอที
 

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 12,651
เขียนโดย :
0 Thaiware+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD+DBD+Verified+%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เว็บไซต์ thaiware.com ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อย

บทความเกี่ยวกับ Thaiware Reliability อื่นๆ

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะออกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนถูกต้องและได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำไปติดที่หน้าเว็บไซต์ บ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศสมาชิก ATA (Asia Pacific Trustmark Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ e-Commerce ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ที่มีสมาชิกครอบคลุมทั่วทุกทวีป รวม 27 ประเทศ ดังนั้น หากเว็บไซต์ใดได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ “DBD Verified” จากกรมฯ ก็ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล” 

Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ ที่ผ่านการประเมินแล้ว นอกจากจะได้รับเครื่องหมายมาติดในเว็บไซต์แล้ว ยังได้รับโล่เกียรติยศอีกด้วย พิธีมอบโล่ได้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 Thaiware ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ได้โล่มาพร้อมกับหนังสือรับรอง เป็นการันตีความมั่นใจให้ลูกค้าของไทยแวร์ทุกคนว่า
"ซื้อของกับเราไม่มีปัญหาแน่นอนครับ"

หลักเกณฑ์ในการจะทะเบียนการค้า DBD Verified

การจดทะเบียน DBD Verified เป็นการจดทะเบียนการค้าสำหรับนิติบุคคล ซึ่งจะต้องจดทะเบียน DBD Registered มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีการบริหารเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนดเท่านั้น

ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยจะมีองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์

 • การออกแบบเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ บนเว็บไซด์

การเปิดเผยข้อมูล

 • ไม่มีโฆษณาหลอกลวง เกินจริง
 • แสดงข้อมูลสินค้าเพียงพอ 
 • ข้อมูลของบริษัทครบถ้วน 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการซื้อ-ส่ง-คืน สินค้า
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • แจ้งลูกค้าทันทีเมื่อมีการสั่งสินค้า (อีเมลตอบกลับ/โทรกลับ)

ความมั่นคงปลอดภัย

 • มีการกำหนด User / Password ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ
 • มีระบบป้องกันการบุกรุกหรือแอนตี้ไวรัสในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล
 • ในกรณีที่มีการส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น มีมาตรการที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 • มีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ระบุชัดเจนว่าเก็บเพื่ออะไร
 • มีการยืนยันก่อนการจัดเก็บ
 • ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • ไม่โพสต์ข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด
 • ลูกค้าสามารถเข้าถึง แก้ไข บันทึก หรือจัดการข้อมูลส่วนตัวได้

การระงับข้อพิพาท

 • มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ

0 Thaiware+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD+DBD+Verified+%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
แอดมินสายเปื่อย ชอบลองอะไรใหม่ไปเรื่อยๆ รักแมว และเสียงเพลงเป็นพิเศษ
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น