ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
ข่าวไอที
 

เว็บไซต์ไทยแวร์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum เป็นรายแรกของไทย 

เว็บไซต์ไทยแวร์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum เป็นรายแรกของไทย 

เมื่อ :
|  ผู้เข้าชม : 3,545
เขียนโดย :
0 %E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%C2%A0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94+DBD+Verified+Platinum+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%C2%A0
A- A+
แชร์หน้าเว็บนี้ :

เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ไทยแวร์ ผู้ผลิตสื่อด้านไอที และจัดจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจไปอีกขั้น ด้วยการได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับสูงสุด Platinum จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นรายแรกของไทย  ซึ่งเครื่องหมายที่ได้รับมาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเว็บไซต์ไทยแวร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อตรงและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและยกระดับการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เว็บไซต์ไทยแวร์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum เป็นรายแรกของไทย 

บทความเกี่ยวกับ 1 อื่นๆ

สำหรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Verified เป็นเครื่องหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce 

โดยเครื่องหมาย DBD Verified แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Silver, Gold และระดับสูงสุด Platinum ซึ่งผู้ที่จะผ่านเกณฑ์แต่ละระดับต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (สำหรับระดับ Silver และ Gold) และคณะกรรมการ (สำหรับระดับ Platinum) โดยตัวเครื่องหมายมีอายุหนึ่งปี และต้องขอต่ออายุทุกปี ขั้นตอนในการต่ออายุนั้น ผู้ประกอบการจะต้องยังคงดําเนินงานตามมาตรฐานของ DBD Verified ทุกประการ และต้องเข้ารับการประเมินใหม่ทุกครั้ง


0 %E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%C2%A0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94+DBD+Verified+Platinum+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%C2%A0
แชร์หน้าเว็บนี้ :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
สมาชิก : Member    สมาชิก
How to ....
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง

 


 

แสดงความคิดเห็น