ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

ทีเซลส์ จัดประชุมBio Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,176
เขียนโดย :
ทีเซลส์ จัดประชุมBio Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018
0 %E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1Bio+Investment+Asia+2018%C2%A0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%C2%A0Thailand+International+Lab+2018
A- A+

ทีเซลส์ จัดประชุมBio Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018

  • นักวิชาการไทย-ต่างชาติ ร่วมเปิดเวทีเสวนานวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • เปิดโอกาส Startup จับคู่ทางธุรกิจเสริมศักยภาพการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศความพร้อมจัดการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน ศกนี้ ที่ไบเทค บางนา

ภายในงานพบกับ ความร่วมมือของประเทศไทยกับนานาชาติเพื่อผลักดันการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ สานต่อยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การประชุมเสวนาโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศในการนำนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับผู้ประกอบการ Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์ได้นำเสนอผลงานจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับกลุ่มนักลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก

 ทีเซลส์ จัดประชุมBio Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab 2018

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์กล่าวว่า การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับในประเทศไทย อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริการทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ

ทีเซลส์ในฐานะหน่วยงานหลักที่สนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ในด้านชีววิทยาศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018ขึ้น ภายในงาน Thailand International Lab 2018 เพื่อผลักดันให้งานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในงานด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ทีเซลส์ ยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งโครงการ Medicopolisหรือ เวชนคร เมืองสุขภาพที่บูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ของการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการ Medicopolis จะมีทั้งเขตที่อยู่อาศัย เขตให้บริการทางการแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนา เวชภัณฑ์ ยา และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีเป้าหมายสำคัญ คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีโครงการเวชนคร ในจังหวัดนำร่องได้แก่ ปราจีนบุรี สกลนคร เชียงราย และพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ

 “การจัดประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ในการนำเสนอนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรม และธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อการประชุม เสวนา การนำเสนอผลงาน รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจ ได้แก่

  • ความร่วมมือกับนานาชาติในด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของทั้งสองประเทศ พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์
  • การประชุมและเสวนาที่จะนำเสนอองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ แนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยเทคนิค HPTLC (High Performance Thin-Layer Chromatography) การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมด้าน Genomic Medicine และ Internet of Things (IoT) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรค และการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
  • การเปิดโอกาสStartup ด้วยการประกวดแนวคิดธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุน ในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจ(Business Matching)เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม และธุรกิจชีววิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของ Startup ในภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการเข้าโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Mass Challenge เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก

“ทีเซลส์ มุ่งหวังให้การจัดประชุม Bio Investment Asia 2018 ในครั้งนี้ เกิดการพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่า และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ต่อไป”

พบกับการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในงาน Thailand International Lab 2018 ที่บูธ D10-D13 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน ศกนี้ ที่ไบเทค บางนา เปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดการประชุมและเสวนาเพิ่มเติม ได้ที่ www.tcels.or.th โทร.02-644-5499


ที่มา : www.tcels.or.th


0 %E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1Bio+Investment+Asia+2018%C2%A0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%C2%A0Thailand+International+Lab+2018
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.