ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

แอสเพ็นเทคเปิดตัวซอฟท์แวร์ Aspen Edge Connect และ Aspen Cloud Connect ใหม่ใน aspenONE เวอร์ชั่น 10.1

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,222
เขียนโดย :
แอสเพ็นเทคเปิดตัวซอฟท์แวร์ Aspen Edge Connect และ Aspen Cloud Connect ใหม่ใน aspenONE เวอร์ชั่น 10.1
0 %E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+Aspen+Edge+Connect+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+Aspen+Cloud+Connect+%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99+aspenONE+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+10.1
A- A+

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset optimization software) ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นซอฟท์แวร์ชื่อ แอสเพ็น เอดจ์ คอนเน็ค (Aspen Edge Connect) และ แอสเพ็น คลาวด์ คอนเน็ค (Aspen Cloud Connect)  ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ใหม่ล่าสุดจากซอฟท์แวร์แอสเพ็นวันที่ได้รับความนิยม (aspenONE®) ในเวอร์ชัน 10.1  ทั้งนี้ โซลูชั่นตระกูลแอสเพ็น คอนเน็ค (Aspen Connect) นี้เหมาะที่จะช่วยพัฒนาความยั่งยืนของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม  (Industrial Internet of Things: IIoT) ทั้งหมด นับตั้งแต่ระบบการทดสอบไปจนถึงกระบวนการผลิต  สามารถจัดการวิเคราะห์ที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติแต่ให้ผลการวิเคราะห์ที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่มีผลกระทบขนาดใหญ่ได้ และสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิ่ร์นนิ่ง ให้แก่องค์กรประเภทที่ต้องใช้สินทรัพย์มาก มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สูง หรือใช้ระบบคลาวด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูล

ซอฟต์แวร์แอสเพ็น เอดจ์ คอนเน็คนี้จะสร้างการทำงานเชื่อมโยงโครงข่ายที่ราบรื่น ลดการหยุดชะงักการทำงานของระบบ อันจะนำไปสู่ความเสียหายที่มีมูลค่าสูงได้ ซอฟท์แวร์นี้ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และวินโดวส์ซึ่งอุปกรณ์ที่เอดจ์ (Edge 
Device) ส่วนใหญ่ใช้งาน และจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตและอุปกรณ์คอนเน็กชั่นที่เป็นแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมได้ดี

ส่วนแอสเพ็น คลาวด์ คอนเน็คจะทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์และสนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลาย ทำหน้าที่รวบรวม ลบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากขุมข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้  ที่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Data lakes) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมเข้ากันกับกระบวนการผลิต อุปกรณ์และข้อมูลองค์กรผ่านซอฟท์แวร์แอสเพ็นวัน แมนนูแฟคเชอริ่ง เอ็กเซ็คคิวชั่น (aspenONE Manufacturing Execution: MES) และซอฟท์แวร์จัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset Performance Management Software: APM) เพือพัฒนาและใช้แอปพลิเคชันที่ต้องการความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในการจัดขนาดได้สูง

แอสเพ็นเทคเปิดตัวซอฟท์แวร์ Aspen Edge Connect และ Aspen Cloud Connect ใหม่ใน aspenONE เวอร์ชั่น 10.1

มร. คีทธ์ ฟลินน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา – ด้านโครงข่าย & ความปลอดภัย แห่งแอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ กล่าวว่า "การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งกลั่นกรองได้จากการใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิ่ร์นนิ่งและการวิเคราะห์ขั้นสูงเท่านั้น และในยุคปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมมีการใช้อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมคือ โครงข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องจักรและเครื่องวัดอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้น การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (หรือ AI) มาสนับสนุนอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่ส่วนเอดจ์ขอบของเครือข่าย และใช้งานผ่านระบบคลาวด์มากขึ้นนั้น จะเป็นหนทางที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถผลักดันความน่าเชื่อถือของสถานภาพสินทรัพย์ให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น เพิ่มผลผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยยังมีคุณภาพที่สม่ำเสมออีกด้วย"

คีทธ์เสริมว่า "ผู้นำทั่วโลกกำลังใช้วิทยาศาสตร์ของข้อมูล หรือศาสตร์แห่งการเก็บและเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่ความรู้ในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้น 

ดังนั้น ซอฟท์แวร์ใหม่ทั้งแอสเพ็น เอดจ์ คอนเน็คและแอสเพ็น คลาวด์ คอนเน็คที่แนะนำในครั้งนี้ จะช่วยให้องค์กรใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินทรัพย์และยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงและยั่งยืนมากขึ้น จึงส่งผลให้องค์กรมีความคุ้มค่าจากการลงทุนสูงนั้นโดยเร็ว

โซลูชั่นตระกูลแอสเพ็น คอนเน็คเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ล่าสุดของแอสเพ็นเทค อันจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถผลักดันขีดจำกัดของประสิทธิภาพและใช้งานสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย นานขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้  แอสเพ็นเทคกำลังทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด โดยผสมผสานใช้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเข้ากับขั้นตอนการวิเคราะห์ขั้นสูงและเทคโนโลยีแมชชีนเลิ่ร์นนิ่งด้วยกัน


0 %E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C+Aspen+Edge+Connect+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+Aspen+Cloud+Connect+%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99+aspenONE+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+10.1
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.