ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 2,725
เขียนโดย :
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
0 %E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94+10+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
A- A+

แสงซินโครตรอน ลำแสงมหัศจรรย์ที่เกิดจากการเร่งความเร็วอิเล็กตรอน ให้ใก้ลเคียงความเร็วแสงที่หนึ่งพันล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้เกิด แสงซิงโครตรอน ที่มีความเข้มของแสงสูงกว่าดวงอาทิตย์เป็นล้านเท่า และประเทศไทยมี สถาบันวิจัยลำแสงซินโครตรอน โดยตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดทางสถาบันได้จัดงานโชว์ผลงานสำคัญตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านการให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครนตรอน อีกทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทัดเทียมสากลนานาอารยะประเทศ และมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล นั่นคือการสร้างงานวิจัยที่เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ"

โดยตั้งแต่ปี 2556 - 2560 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้มีอัตราการเติบโตของการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 54% สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยมากกว่า 7,700 ล้านบาท อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ SME มากกว่า 50 แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประเภทโลหะ เซรามิคและวัสดุก่อสร้าง พอลิเมอร์ รวมถึงอาหารและยา โดยประโยชน์หลักจาก แสงซินโครตรอน นั้นใช้เพื่อการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุต่างๆ ในระดับอะตอม และโมเลกุล โดยสามารถทดสอบได้ทั้งวัตถุที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ดังนั้นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนจึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และเป๋็นดัชนีชี้วัดถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ"

ตัวอย่างผลงานของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่มีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อาทิ การร่วมมือกับบริษัทเนเชอรัล เบฟ จำกัด ในการค้นคว้าหากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำลำไยสกัดเข้มข้น เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาด มีผลต่อสุขภาพ และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้ง ได้ใช้เทคนิคทางด้านแสงซินโครตรอน และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์คุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของ บริษัท แพนราชเทวี ที่ผ่านการรับรองทางด้านความปลอดภัย ที่ทดสอบโดย สถาบันวิจัยลำแสงซินโครตรอน


ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้มีการพัฒนานวัตกรรมครีมกันแดดนาโน ร่วมกับ บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาการดูดซึมผ่านผิวหนังของสารกันแดดนาโน อีกทั้งเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด นับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยต่อวงการแพทย์ผิวหนังและวงการเครื่องสำอาง

 

สไลด์รูปภาพ

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ผลงาน กระจกเกรียบโบราณ ที่เกิดจากการวิจัยกระจกของดั่งเดิม และสร้างของใหม่ขึ้นมาทดแทนโดย สถาบันวิจัยลำแสงซินโครตรอน ได้กระจกที่มีความหลากหลายในสีสัน และมีความบางเพียง 0.3 มิลลิเมตร


ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้ดำเนินงาน สนองโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำ "กระจกเกรียบโบราณ" อายุร่วม 200 ปีที่เกือบสูญหายไปตามกาลเวลา โดยทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการผลิตกระจกเกรียบได้ครบทุกสี และสามารถทำแผ่นกระจกได้บางถึง 0.3 มิลลิเมตร โดยกระจกเกรียบที่สังเคราะห์ขึ้นขึ้นมาใหม่นี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านเครื่องเร่งอนุภาคระดับโลกอย่างเซิร์น ในการร่วมติดตั้งระบบทดสอบเซ็นเซอร์ ให้กับเซิร์น ด้วยฝีมือนักฟิสิกส์ของไทย

 

สไลด์รูปภาพ

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ผลงานการศึกษาอัญมณี โดยใช้ลำแสงซินโครตรอน ศึกษาโครงสร้างภายในของอัญมณีได้โดยไม่ต้องทำลายวัตถุตัวอย่าง สามารถบอกได้ว่ามีธาตุอะไรบ้างในตัวอย่าง เป็นประโยชน์กับการปรับปรุงคุณภาพของไข่มุก ให้ได้ไขมุกสีทองสวยงาม เพิ่มมูลค่าของอัญมณี


 

สไลด์รูปภาพ

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โชว์ผลงานแห่งความสำเร็จตลอด 10 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เทคโนโลยีการถ่ายทอดลวดลายด้วย แสงอัลตร้าไวโอเลต และรังสีเอกซ์ (กระบวนการโฟลิโธกราฟี) ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ทำให้สามารถสร้างชิ้นงานที่มีโครงสร้างในระดับจุลภาคได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การสร้างเข็มฉีดยาระดับไมโคร (Microneedles) เข็มขนาดเล็กที่ส่งยาเข้าเส้นเลือดฝอย โดยไม่ต้องเจาะเข้าไปในกล้ามเนื้อของผู้ป่วย และยังสามารถใช้ลำแสงแกะสลักลวดลายที่มีความละเอียดมาก โดยลวดลายมีขนาดเล็กเพียง 2 ไมโครเมตร


วิดีโอประกอบจาก Youtube


0 %E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94+10+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.