ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

แคนนอน รุกตลาดบีทูบี มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,068
เขียนโดย :
แคนนอน รุกตลาดบีทูบี มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  ด้วยโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
0 %E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B5+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88++%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
A- A+

แคนนอน ผู้นำด้านเทคโนโลยีกล้องดิจิทัลและอิมเมจจิ้ง ประกาศบุกตลาดบีทูบี (business-to-business) ภายใต้แนวคิด Business Can Be Simple ทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ด้วยโซลูชั่นครบวงจรสำหรับการบริหารงานพิมพ์ งานเอกสาร และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย รวมถึงช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พร้อมทั้งเปลี่ยนวิถีการบริหารธุรกิจที่มีอยู่เดิมด้วย การพัฒนาของอีคอมเมิร์ซ บิ๊กดาต้า และไอโอที (Internet of Things) ส่งผลในหลายด้านต่อการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การคงความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตของธุรกิจ แนวคิดการทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่ายของแคนนอนคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงมุ่งลดความยุ่งยากซับซ้อนและทำให้กระบวนการทำงานมีความสะดวกและง่ายขึ้น

แคนนอน รุกตลาดบีทูบี มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  ด้วยโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายวรินทร์ ตันติพงศ์พาณิช รองประธานบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “การพูดคุยกับลูกค้าทำให้เราเข้าใจดีว่า การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิรูปวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้แคนนอนสามารถพูดได้ว่า นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่สามารถเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนไปทีละน้อย ผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในแวดวงธุรกิจมักเป็นบริษัทที่มีโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและใช้สะดวก แต่สามารถทำลายข้อจำกัดและกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ดังนั้นเราจะเน้นให้บริการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวทางธุรกิจได้”

ดังนั้น ทางบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จึงจัดทำแผนในการประชาสัมพันธ์ แคมเปญ Business Can Be Simple อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และกิจกรรมทางการตลาด โดยมีการจัดสัมมนา เพื่อบรรยายและสาธิตโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพให้แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจไฟแนนซ์และธนาคาร เป็นต้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกประเภท

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แคนนอนได้เริ่มดำเนินงานตามวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงกลยุทธ์ภายในปี ค.ศ. 2020 เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ภายใต้แผนงานที่เรียกว่า “Excellent Global Corporation Plan” ความมุ่งมั่นที่แคนนอนมีต่อการสร้างนวัตกรรมและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล0 %E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B5+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88++%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
How to ....
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.