ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

สทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 1,135
เขียนโดย :
สทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น
0 %E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99.+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
A- A+

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดงานแถลงข่าวและเสวนาโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่าอย่างถูกวิธี ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้หันมาใช้พลังงานฟิวชั่นเป็นเทคโนโลยีทางเลือก งานจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในการกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ สทน. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอีกจำนวน 14 แห่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาพลาสม่าและพลังงานฟิวชั่นแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในการเตรียมพร้อมเพื่อใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นพลังงานทางเลือก ตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ

สทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยเทคโนโลยีฟิวชั่นนั้นถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในหลากหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เราตั้งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีฟิวชั่นได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569 ของคณะกรรมการพลังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อม สำหรับการรองรับเทคโนโลยีฟิวชั่นให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต ตอบรับให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่อุตสาหกรรมในปัจจุบันและอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

สทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น

ทั้งนี้ยังได้ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขึ้นกล่าวในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นของประเทศไทย” โดยประเทศไทยนั้นมีความสนใจในเทคโนโลยีฟิวชั่นมามากกว่า 10 ปี เริ่มต้นจากการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยใน สทน. และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาขยายผลจนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง สทน. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีการเชิญนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในด้านเครื่องมือวิจัย ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีน, ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ล่าสุดเราเพิ่งได้รับเครื่องโทคาแมคขนาดเล็กจากประเทศจีน ซึ่งเจ้าเครื่องโทคาแมคนี้ถือเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่น นับเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีในปัจจุบันเพื่อที่จะนำพลังงานฟิวชั่นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้

สทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น

ภายในงานยังมีการเสวนาใน หัวข้อเรื่อง "นิวเคลียร์ฟิวชั่น : นวัตกรรมพลังงานเพื่อมนุษยชาติ" (Fusion Energy : Innovative Energy for Human) จากผู้เชี่ยวชาญด้านฟิวชั่นระดับโลก โดย Dr.YasuhikoTakeiri, Director General of National of Fusion Science ประเทศญี่ปุ่น, Dr.Yuntao Song, Deputy Director of Institute of Plasma Physics ประเทศจีน, Dr.Tuong Hoang, Advisor of Director of Institute for Magnetic Fusion Research ประเทศฝรั่งเศส และ Dr.Jean Jacquinot, Advisory committee of ITER (โครงการ ITER หรือ International Thermonuclear Experimental Reactor เป็นการรวมตัวกันเพื่อทดลองด้านฟิวชั่นโดยสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และอินเดีย)

สไลด์รูปภาพ

 สทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นสทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นสทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นสทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นสทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นสทน. จัดแถลงข่าวโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า ชูประเด็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น

นอกจากนี้ ยังมีการนำนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น มาให้ความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นในเชิงเกษตรกรรม ด้านอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรค ในเชิงการแพทย์ อย่างการประยุกต์เทคโนโลยีพลาสม่ามาไว้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และสุขอนามัยโดยใช้พลาสม่าในการบำบัดแผลติดเชื้อและแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเนื้อเยื่อใหม่ หรืออย่างการรักษาผิวหน้า การรักษาแผล ตลอดจนถึงการมีส่วนช่วยในเรื่องของการกำจัดขยะและของเสียอีกด้วย

จะเห็นว่าโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถผลักดันประเทศไทยให้นำไปสู่ความทันสมัยในด้านต่างๆ และยังยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเปลี่ยนที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระดับความเป็นสากล


ที่มา : www.tint.or.th


0 %E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99.+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.