ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

มลพิษจากรถเครื่องยนต์ดีเซล เป็นสาเหตุการตายของชาวยุโรปกว่า 10,000 คนในแต่ละปี

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 2,163
เขียนโดย :
มลพิษจากรถเครื่องยนต์ดีเซล เป็นสาเหตุการตายของชาวยุโรปกว่า 10,000 คนในแต่ละปี
0 %E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2+10%2C000+%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5
A- A+

2 ปีก่อน หน่วยงานที่ดูแลปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวโทษบริษัทผลิตรถยนต์ Volkswagen เกี่ยวกับการโกงการตรวจสอบระดับมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และล่าสุดก็มีรายงานฉบับใหม่ออกมาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนจำนวนมาก เนื่องจากปัญหามลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซล

รายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Environmental Research Letters ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2013 มลพิษที่เกิดจากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ทั้งรถเก๋ง, รถตู้ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นเหตุให้คนใน 28 ประเทศของยุโรป รวมถึงประเทศ นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ จำนวนกว่า 10,000 คนต้องเสียชีวิต และอาจจะสามารถรักษาชีวิตคนได้มากกว่าครึ่ง หากสามารถควบคุมระดับการปล่อยมลพิษของรถยนต์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศตั้งไว้

มีรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกว่า 100 ล้านคันในยุโรป ซึ่งมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนรถในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก การสนับสนุนให้ประชากรเปลี่ยนจากรถยนต์เบนซินมาเป็นดีเซล นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในกลุ่มยุโรป มีการจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษี อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า เครื่องยนต์ดีเซลนั้นปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ น้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน (ก๊าซที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก และภาวะโลกร้อน) แต่เครื่องยนต์ดีเซลนั้นกลับปล่อยก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งการสูดดมก๊าซนี้ ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ และโรคปอด เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตก่อนกำหนด

โดยหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศ มีกระบวนการทดสอบรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่จะนำเข้ามาขายในประเทศ เพื่อตรวจสอบว่าระดับการปล่อยมลพิษเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการทดสอบนี้ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์บนท้องถนนแต่อย่างใด ทำให้มีการประเมินระดับมลพิษของรถแต่ละรุ่นเอาไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง และรถเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งอยู่บนท้องถนน จะปล่อยก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ สูงกว่าตอนที่อยู่ในห้องทดสอบ 4 - 7 เท่า และในกรณีของ Volkswagen มีการจงใจใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อโกงการทดสอบให้ระดับการปล่อยมลพิษต่ำกว่าความเป็นจริง 

มลพิษจากรถเครื่องยนต์ดีเซล เป็นสาเหตุการตายของชาวยุโรปกว่า 10,000 คนในแต่ละปี

แผนที่แสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ จากรถยนต์เครื่องดีเซล ซึ่งมีทั้งรถเก๋ง, รถตู้ และรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วทุกประเทศในยุโรป โซนสีน้ำเงินหมายถึงระดับความเข้มข้นน้อย สีส้ม และแดง หมายถึงระดับความเข้มข้นสูง 

แผนที่โดย : Jonson et al 2017


อิตาลี, เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีระดับมลพิษสูงสุด และแน่นอนว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสูงสุด โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดจากมลพิษของรถดีเซล แต่นักวิจัยให้ความสำคัญกับตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ทำให้พบว่า ประเทศขนาดเล็กอย่าง สวิสเซอร์แลนด์, สโลเวเนีย และ เบลเยียม ก็มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงเช่นกัน และน่าเห็นใจเพราะประชากรในประเทศขนาดเล็กเหล่านี้ ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากประเทศอื่น และพวกเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย 

โดยนักวิจัยพบว่า หากรถดีเซลมีระดับการปล่อยก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ น้อยเทียบเท่ารถเบนซิน ก็จะทำให้ประชากรกว่า 7,500 คน ไม่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในปี 2013 และจากผลการวิจัยนี้ ชี้ชัดว่าการสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ดีเซล ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอีกต่อไป การเปลี่ยนไปใช้รถเบนซินแบบใหม่ที่ปล่อยมลพิษน้อยกว่าเดิม หรือการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ Hybrid น่าจะเป็นทางออกทีดี เพราะมันสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในระดับเดียวกับรถเครื่องยนต์ดีเซล (โดยที่รถเบนซิน มีปริมาณการปล่อยก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ ที่เป็นพิษน้อยกว่ารถเครื่องยนต์ดีเซล)

มลพิษจากรถเครื่องยนต์ดีเซล เป็นสาเหตุการตายของชาวยุโรปกว่า 10,000 คนในแต่ละปี

ประมาณการยอดผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ ที่ปล่อยมาจากรถยนต์ดีเซล ทั้งแบบรถเก๋ง, รถตู้ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก แยกตามแต่ละประเทศในยุโรป

*Premature deaths 2013 with high on-road emissions ยอดผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากมลพิษบนท้องถนน

*If diesel limits had been respected ยอดผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากอัตราการปล่อยมลพิษอยู่ในระดับต่ำตามเกณฑ์

*If NOx emission were as low as petrol cars ถ้าหากรถดีเซล มึอัตราการปล่อยก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ ต่ำเท่ารถเบนซิน

*Premature deaths due to excess NOx emissions ยอดผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากรถยนต์มีการปล่อยก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ เกินกำหนด


โดยนักวิจัยได้แสดงความเห็นว่า "สำหรับกลุ่มประเทศในยุโรปนั้น ข้อได้เปรียบในแง่การประหยัดค่าเชื้อเพลิงของรถเครื่องยนต์ดีเซล นั้นไม่ใช่เรื่องจริงมากว่าทศวรรษแล้ว ดังนั้นนโยบายที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ดีเซล แทนเบนซิน เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล และควรต้องมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้"


ที่มา : www.theverge.com


0 %E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2+10%2C000+%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
ระดับผู้ใช้ : Admin    Thaiware
ไม่เสพติดไอที แต่ชอบเสพข่าวเทคโนโลยี หาความรู้ใหม่ๆ มาใส่สมอง
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.