ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ข่าวไอที
 
ส่งข่าวไอทีเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit News to Thaiware.com)
 

Recommended for you

Pure Live 2017 ครั้งแรกกับงานสัมมนาด้านการจัดการข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่จะยกระดับการจัดการข้อมูลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 997
เขียนโดย :
Pure Live 2017 ครั้งแรกกับงานสัมมนาด้านการจัดการข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่จะยกระดับการจัดการข้อมูลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
0 Pure+Live+2017+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
A- A+

องค์กรธุรกิจที่ต้องการทลายข้อจำกัดจาก การบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบเก่า และอยากจะพัฒนา Data Solutions ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โอกาสครั้งสำคัญของคุณมาถึงแล้ว... คุณจะได้ทำความรู้จักกับโซลูชั่น all-flash อ้นล้ำสมัย และเป็นที่สุดในอุตสาหกรรม จากงาน Pure Live 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Pure Storage (NYSE: PSTG) ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มระบบการจัดเก็บข้อมูลบนแฟลช โดยถือเป็นงานสัมมนาทางด้านการจัดการข้อมูลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยงานประชุมสัมมนาหัวข้อนี้จะถูกจัดขึ้นใน 14 เมืองสำคัญของประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น

ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการนำคุณค่าของข้อมูลมาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และก่อให้เกิดนวัตกรรม all-flash array จะยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค โดย IDC ได้คาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยไว้ที่ 15.1% ต่อปี โดยจะมีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2564 โดยมี Pure Storage เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ และเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Pure Live ทึ่จะช่วยให้องค์กรเห็นภาพที่ชัดเจนในการบริหารจัดการแอปพลิเคชันในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) บิ๊กดาต้า (Big Data) และระบบ Cloud ในงานประชุมครั้งนี้ Pure Storage จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทางด้านดาต้าแพลตฟอร์มในยุคของ Cloud

"เพื่อก้าวให้ทันกับความท้าทายของเศรษฐกิจแห่งอนาคต และการยกระดับไปสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้รวดเร็ว คล่องตัว และถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าworkload และ แอปพลิเคชันจะมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม" จั่ว ฮก เลง ผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคฝ่าย Emerging Markets บริษัท Pure Storage กล่าว "ความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัจจัยกดดันท่ามกลางความเติบโตที่สูงขึ้นของเศรษฐกิจประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก ซึ่งกลายมาเป็นตัวเร่งความต้องการโซลูชั่นรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยนำทางให้ธุรกิจเหล่านี้ก้าวเดินบนเส้นทางการจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น"

จากความสำเร็จของการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา ที่มีลูกค้าเข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 ราย และพันธมิตรทางธุรกิจอีกจำนวน 500 รายจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้งาน Pure Live 2017 จะมีหัวข้อสำคัญที่พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ล่าสุดในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที และการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ (cloud based analytics) ภายใต้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีการดำเนินธุรกิจในอนาคต ผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับทราบ ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์เป็นรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรม จาก Pure Storage:

Tier 1 Storage ที่พัฒนาขึ้นใหม่ หลายปีก่อนองค์กรทั้งหลายจำเป็นต้องเลือกระหว่างเสถียรภาพในการทำงานสูงสุด (Tier 1 disk arrays) กับระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับระบบคลาวด์ (modern all-flash arrays) กระทั่ง Pure Storage ได้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่เพื่อทลายข้อจำกัดดังกล่าวลง ปัจจุบันทุกองค์กรสามารถมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพระดับ Tier 1 (มี availability ที่ระดับ 99.9999 เปอร์เซ็นต์ และ multi-site clustering แบบแอคทีฟ โดยให้ค่า RPO/RTO ในระดับศูนย์แท้จริง) ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมด้านการบริการ การบูรณาการกับคลาวด์ และ 100% NVME flash เพื่อความรวดเร็วในการทำงานและรองรับประสิทธิภาพในอนาคต

จาก Big Data ไปสู่ intelligent data จากความสนใจในเรื่อง big data ทำให้องค์กรทั้งหลายมีการให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น แต่เมื่อพูดถึง big data จะนึกถึงการทำงานที่ช้าตามไปด้วย กระทั่ง Pure Storage ได้ปฏิวัติวงการจัดเก็บข้อมูล ด้วยการสร้างระบบ FlashBlade ขึ้นมา เพื่อทำให้ big data กลายเป็น fast data และรองรับการทำงานร่วมกับ real-time analytics ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อน (advanced AI) และการเรียนรู้ด้วยตนเองของเครื่องจักร (Machine Learning: ML) รวมทั้งการสร้างแบบจำลองสำหรับข้อมูลทุกขนาด ด้วยอินเทอร์เฟสที่มีความรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวันพรุ่งนี้สามารถมีขนาดใหญ่ รวดเร็ว และมีความฉลาด

Multi-Cloud, delivered คลาวด์อยู่ในทุกแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางข้อมูล หรือศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยที่ปริมาณข้อมูลและ latency ต้องอาศัย local processing ระบบคลาวด์ยังคงมีโอกาสเติบโต ทั้งในส่วนผู้ให้บริการแบบ multi-cloud IaaS และแบบ SaaS ทั้งนี้ไม่ว่าองค์กรจะเลือกใช้คลาวด์แบบใดหรือเลือกที่จะรันระบบที่ใดก็ตาม ดาต้าแพลตฟอร์มของ Pure จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้า เพื่อส่งมอบระบบคลาวด์ที่ทำงานง่ายบนทุกแพลตฟอร์ม: สามารถรองรับ VMware VVOLs, Microsoft ODX, Docker Persistent Containers, ระบบป้องกันข้อมูลที่บูรณาการกับผู้ให้บริการคลาวด์แบบสาธารณะ และโซลูชั่น FlashStack ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้เอง เมื่อมองดูการพัฒนารถยนต์ที่มีความอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการนำทางด้วยตนเอง การหลีกเลี่ยงการชน รวมทั้งการขับเคลื่อนด้วยตนเองที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ถึงเวลาที่ระบบการจัดเก็บข้อมูลต้องก้าวให้ทัน โดย Pure Storage ได้ใช้ big data, real-time analytics และเทคนิค AI/ML ขั้นสูง เพื่อพลิกโฉมประสบการณ์การใช้งาน Storage แก่ลูกค้า และส่งมอบเสถียรภาพระดับใหม่ผ่านการบำรุงรักษาและช่วยเหลือแบบคาดการณ์ล่วงหน้า เตรียมพบกับ META ซึ่งเป็นระบบ AI แบบใหม่จาก Pure และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับยุคใหม่ของระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีอัจฉริยภาพและทำงานโดยอัตโนมัติ ในงาน Pure Live 2017 ท่านยังจะได้พบกับส่วนของการสัมมนาเชิงเทคนิคที่จัดร่วมกับ Cisco รวมทั้งการรับฟังการเสวนาแบบโต๊ะกลมระหว่างผู้บริหาร CIO หลายท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงทัศนะถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความจำเป็นด้านข้อมูล ท่านสามารถเข้าที่ลิงก์ Pure Live 2017 เพื่อลงทะเบียนรับบัตรเข้างานได้ที่ http://www.purestorage.com/microsites/th/purelive-bangkok.html


0 Pure+Live+2017+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
ได้หมดถ้าสดชื่น
 
 
 
 

ข่าวไอทีที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright Notice

Creative Commons Attribution 3.0
Copyright 1999-2019

Thaiware.com is owned and operated by
Thaiware Communication Co., Ltd.